Suomen Metsämuseo Lusto

Tunne metsä.

Monipuolisesti ja modernisti metsästä

Suomen Metsämuseo Lusto on valtakunnallinen metsäkulttuurin vastuumuseo, metsäkulttuurin ja -kulttuuriperinnön asiantuntija, metsätiedon välittäjä sekä suosittu matkailukohde. Lusto kertoo metsästä ja sen merkityksestä monipuolisesti: näyttelyt, kokoelmat, tapahtumat, työnäytökset ja teemapäivät kutsuvat vierailulle Punkaharjun maalaukselliseen maisemaan.

Luston brändin kirkastus ja verkkosivuston uudistustyö valmistui keväällä 2021. Uudistuksen tavoitteena oli nostaa hienon ja monipuolisen museon ilme samalle tasolle itse fyysisen kohteen kanssa – niin henkilöstö kuin asiakkaatkin olivat kokeneet, ettei esimerkiksi verkkosivustosta välittyvä mielikuva vastannut todellisuutta. Lustolle kaivattiin modernimpaa ja ihmisläheisempää ilmettä ja tyylikästä, käyttäjäystävällistä verkkosivustoa. Läpi koko projektin säilytettiin ripaus tuttuja hyväksi havaittuja elementtejä, mutta mukaan otettiin myös kourallinen uutta ja yllättävää.

Luston logolle tehtiin hienovarainen uudistus, jossa yleisilmettä hiottiin modernimmaksi, säilyttäen kuitenkin olennainen vanhasta. Vuosien saatossa kertyneitä eri materiaaleja virtaviivaistettiin ja selkeytettiin karsimalla tyylejä ja luomalla selkeä väripaletti. Kolmea perusmuotoa yhdistelemällä ja palastelemalla Lustolle luotiin oma ikonografia, jota käytetään esimerkiksi opasteissa ja infografiikoissa. Muodoiltaan nämä elementit ovat moderneja ja yksinkertaisia, mutta myös leikkisiä. Läpi ilmeen toistuva orgaaninen lustokuvio taas kuvastaa paitsi puun vuosirenkaita, myös laajenevaa tietoa sekä ihmisen sormenjälkeä ja kosketuspintaa metsään.

Sama kosketuksen tematiikka toistuu myös uudessa sloganissa, ”Tunne metsä.”. Metsän voi tuntea sekä tiedon että tunteen kautta, ja Lusto tarjoaa mahdollisuuden molempiin. Englanniksi slogan kääntyy muotoon “Sense of the Forest.”, viitaten metsän tajuun, siihen tietämykseen ja taitoon, mitä Lustolla metsäkulttuurin ja -suhteen säilyttäjänä ja muovaajana on.

Verkkosivu-uudistuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota saavutettavuuteen. Sivuston rakenne suunniteltiin uusiksi yhdessä asiakkaan kanssa, ja runsas sisältö jaoteltiin järkeviin ja käyttäjäystävällisiin osioihin, jotka ovat helposti navigoitavissa ja hahmotettavissa. Lopputuloksena onkin visuaalisesti vahva, selkeä ja miellyttävä verkkosivusto!

– Ilmeestä on tullut hyvää palautetta, selkeä ja raikas ovat olleet tyypillisimmät kommentit. Olemme oikein tyytyväisiä kokonaisuuteen: joustavaan työskentelytapaan, kommunikaatioon sekä monipuoliseen lopputulokseen, kertoo Luston viestintäasiantuntija Sari Kotivirta.

Lusto.fi

Asiakas
Suomen Metsämuseo Lusto

Projekti
Brändi- ja verkkosivu-uudistus

Palvelut

Konseptointi
Ilmeen uudistus
Graafinen suunnittelu
Pääviestit ja slogan
Verkkosivu-uudistus

Tiimi

Verkkosivujen koodaus: Mikko Hopia

Mint-refe-lusto-verkkosivu-uudistus-brändiuudistus-verkkosivut

Lisää töitämme